Monthly Archives: September 2008

Ved-eRikum-AmsLer på tRöLs.

Ved-eRikum-Amsler  är tre fjärdedelar av den egentliga gruppen med tillägget kLingsor.Vi har framträtt som kvartett ett fåtal gånger, desto oftare som trio.  Denna afton är det dock dax för den helt unika uppställningen utan kLingsor, men med AmsLer, att framtvinga dimmorna ur ljuset. Improvisationer på klaviatur, preparerad gitarr och objekt med mera.
Vi trollbinder publiken med vackra berättelser om det rena, det upphöjda. Vi sjunger! En av textraderna lyder: Helt rätt att vara passiv! Hur vill du bli lurad? Kom in i värmen!

kLingsor förkroppsligas så gott som alltid i Adam Persson. Ved är alias för Mattias Nihlén.  eRikum kallar sej ofta för eRik Högström. AmsLer är helt enkelt katrine AmsLer.

Klubb C-Y:8

Klubb C-Y:8
Efter ett långt skönt sommaruppehåll är det nu äntligen dags för säsongens första klubbkväll. Artisterna denna gång kallar sig ved, erikum och amsLer. Bakom dessa namn döljer sig Mattias Nihlén, Erik Högström och Katrine Amsler. Det blir en hypnotiserande live-akt med fri improvisation på analog-synthar, akustiska instrument, preparerad gitarr och objekt med mera.
Nya Tröls 25/9 20.00

Välkomna!

Benjamin Staern i Faktafrossa

Idag kan ni titta på en viss herr Staern som pratar om synestesi (förmågan att se färger i musik) på programmet Faktafrossa, ett populärvetenskapligt program. Enligt Faktafrossas hemsida:

“Populärvetenskap om allt mellan himmel och jord. Tittarna frågar och Faktafrossa tar hjälp av experterna med de största kunskaperna och människorna med de mesta erfarenheterna för att ge svaren.”

[Källa: SVT/Faktafrossa]
Kvällens tema handlar om färg.

www.svt.se/faktafrossa
Tid för programmet är måndag 1 sept kl.19.30 och kanal är på SVT2. Repriser på Kunskapskanalen 7 och 9 sept samt även kan ni titta på programmet på SVT Play.