Monthly Archives: January 2012

Pianomaraton

En heldagsmanifestation för akustiskt piano

På Palladium i Malmö äger lördagen den 28 januari PIANOMARATON rum, ett evenemang med pianomusik, föreläsningar och mingel som pågår från förmiddag till sen kväll. Det blir klassiskt, jazz och fyra uruppföranden med kulturskoleelever, musikhögskolestudenter, lärare och professionella konsertpianister.

Medverkande blir bland andra Hans Pålsson, Mattias Nilsson, Håkan Rydin, Marianne Jacobs, Linda Stråhle, Kjell Edstrand och lärare och elever från kulturskolorna i Malmö och Göteborg, Lunds internationella Piano- och musiksalong, samt studenter från musikhögskolorna i Malmö och Ingesund. Dessutom medverkar tonsättarna till de nya verken Jenny Hettne, Stefan Klaverdal, Lei Feng Johansson och Fredrik Hagstedt. Verken de skrivit framförs av kulturskoleelever tillsammans med de professionella pianisterna Jonas Olsson och Julia Sigova.

I tider när pianon hamnar på soptippen och elektroniska instrument blir alltmer dominerande, vill vi visa att det akustiska pianots och flygelns stora och sensibla uttryckskraft har en roll att spela även på 2000-talet. Vi vill också visa hur mångskiftande musik olika pianister, från skiftande genrer och med olika bakgrund och på olika nivåer spelar. Att väcka lusten att både spela, lyssna på all slags musik, och kanske också skriva egen, är vår målsättning. Genom tillvägagångssättet att bjuda in alla till en gemensam aktion vill vi bryta ner eventuella gränser mellan professionella och amatörer och att alla kan inspirera varandra! Pianot är alltjämt en viktig kulturbärare och kan fungera som gränsöverbryggande mellan människor från olika delar av samhället.

Evenemanget arrangeras av C-Y (ContemporarY) i Malmö i samarbete med Musik i Syd, med stöd av Kulturrådet, Malmö Kulturskola, Musikhögskolan i Malmö, Steinway (Juhl & Sørensen) och Föreningen Svenska Tonsättare.

Mer info på www.pianomaraton.se