Monthly Archives: September 2013

Duo pantoMorf möter legendariska AMM

ammI ett samarbete mellan FRIM/SYD,  C-Y Contemporary och RANK (Riksförbundet för arrangörer av nutida konstmusik) presenteras den Göteborgsbaserade duo pantoMorf i ett intimt möte med den legendariska konstellationen AMM. Kvällen till ära gästas gruppen av Sofia Härdig!

Duo pantoMorf består av Palle Dahlstedt och Per Anders Nilsson som spelar elektroniska instrument. Under denna kväll kommer de att framträda som kvartett tillsammans med två engelska improvisationsmusiker, nämligen Eddie Prévost, slagverk, och John Tilbury, piano, båda medlemmar i legendariska improvisationsgruppen AAM som startade redan i mitten av 60-talet. Prévost är an av AMMs grundare och är också författare till flera böcker om improvisation. Tilbury betraktas som en ledande tolkare av samtida pianomusik, i synnerhet angloamerikansk såsom Cage, Feldman, och Cardew. Tilbury har också författat en biografi om Carnelius Cardew. duo pantoMorf har utvecklat elektroniksa musikinstrument som erbjuder i stort sett samma frihet som akustiska instrument och är baserade på följande princip: om vi släpper händerna från instrumentet blir det tyst. Varje ljudande gest motsvaras en motsvarande fysisk gest vilket ger en dynamik och komplexitet som korrelerar till musikernas ansträngning.

Duo pantoMorf möter legendariska AMM
Den 17/9 kl 19.00 på Inter Arts Center (IAC), Bergsgatan 29
Arrangeras av FRIM/SYD,  C-Y Contemporary och RANK
med stöd av Malmö Stad, Kulturrådet och RANK:s turnéstöd.