Om föreningen

Föreningen är en samlingspunkt för personer som är aktiva inom samtida musik och ljudkonst. Ett för föreningen viktigt mål är att främja samarbeten medlemmarna emellan, och förhoppningen är att det då skall blomma upp nya konstnärliga uttrycksformer. Huvuddelen av föreningens evenemang består av sådana medlemssamarbeten och andra medlemsengagemang. Genom sin unika och gränsöverskridande sammansättning av medlemmar och sin experimentella och öppna attityd har föreningen också en egen profil och ett eget uttryck. Vi sammanfattar gärna detta genom begreppen ‘här och ‘nu’.

Gå med i vår mailinglista