Projektansökan

Vill du medverka på någon av C-Y:s festivaler, har en annan konsertidé eller något helt annat projekt du vill driva i samarbete med C-Y? Fyll i formuläret nedan.

Har du ingen uppfattning om ekonomin? Hoppa över detta. (Uppgifter markerade med ‘*’ är obligatoriska. Fyll i resten vad du kan.)

Läs mer om våra riktlinjer.

Projektets titel:*

Typ av projekt:*

Medlem eller medlemmar som önskar genomföra projektet:*

 befintlig medlem/medlemmar ansöker härmed om medlemskap

Projektledare/kontaktperson (om annan än ovan):

Kontaktpersons e-post:*

Beskrivning av projektet:*

Önskemål om plats/lokal:

Musikerarvoden:

Tonsättararvoden:

Producentarvoden:

Övriga kostnader:

Extern finansiär om sådan finns, samt belopp: