Tag Archives: RANK

Duo Ego – Ny musik åt alla *Deluxe*

Foto: Kristin Lidell
Foto: Kristin Lidell

Duo Ego presenterar sitt Artists In Motion-projekt “Ny musik åt alla – Deluxe”. Projektet är en utveckling av deras tidigare workshop “Ny musik åt alla”, som de gjort runtom i Sverige under ett antal år. Med det här projekt fördjupas arbetet så att deltagarna också framför sina stycken under konsert, givetvis på ett lustfyllt och opretentiöst sätt.

Syftet är att låta de medverkande interpretera och framföra nutida musik och därigenom reflektera över vad musik egentligen är. Det sker genom att under några arbetspass jobba med verk av John Cage, som de medverkande sedan framför på en konsert där även Duo Ego framträder. På det första passet introduceras John Cage (bakgrund och historia), hans musik, filosofi och estetik samt olika stadier i hans komponerande. Vid det andra passet presenteras olika verk av Cage och här börjar arbetet med interpretation av dessa stycken. Det tredje passet består av repetition av de valda verken inför det slutgiltiga framförandet under en konsert delad med Duo Ego.

Genom att alla medverkande inte bara uppträder vid konserten utan också på ett seriöst sätt genomför instudering och repetitionsarbete – där det ingår att reflektera över vad musik egentligen är – ges spännande möjligheter att förstå och ta till sig ny musik.

Fredagen den 28:e november

Workshop: 13:00
Workshopen är öppen för alla, ingen förkunskap krävs
Föranmälan till: forening@c-y.se

Konsert: 18:00
Fri entré

Skånes konstförening
Bragegatan 15
Malmö

Presenteras i samarbete med RANK och Musik i Syd.

COME PLAY WITH ME!

COME PLAY WITH ME! är en interaktiv ljudkonstinstallation – ett ordlöst möte i ett gemensamt ljuduniversum.

I en box med två pianon bjuds du in att leka, spela och interagera med ljud tillsammans med boxens värd. Ni ser inte varandra, ni hör varandra.

Vad händer med interaktionen när ljud och toner är det enda vi har att kommunicera med? Vad händer med vårt möte när vi uteslutande kan förlita oss på är den andres uttryck i ljud? Vad händer med vårt närvarande?. Vilket sorts möte uppstår? Hur låter vi?

COME PLAY WITH ME! är skapat av malmöbaserade ljudkonstmusiker Kirsti Øibakken Pedersen och är ett samarbete med CY Contemporary – lokalförening under RANK Riksorganisation för Nutida Konstmusik. COME PLAY WITH ME! har av RANK valts ut som en av tre Artist In Motion produktioner och åker efter Malmö Festivalen vidare på turné till Gävle och Luleå.

Malmö: Malmö Festivalen 18-24.august 2012. 13-14.30 i St Petri Kyrka, Malmö. I samarbete med CY Contemporary

Gävle:Ådraget 1. sept 2012 i samarbete med IDKA [Institutet för digitala konstarter]

Luleå: Kulturnatten 8. september 2012 i samarbete med KLUSTER [scen för nutida konstmusik i Norrbotten]

https://www.facebook.com/comeplay2011

www.thisiskirsti.se

www.rankmusik.se

Klubb C-Y:19 YouHero och ChildplaY

I den 19:e versionen av klubb C-Y får vi höra omprogrammerade Guitar Hero-kontroller, diverse leksaksinstrument samt laptops.
Gästspelar gör även Ensemble För Ny Musik (ENM) med nyskriven musik!

YouHero – You are the hero!
Med var sin omprogrammerad Guitar Hero-kontroll spelar Patrik Karlsson, Katarina Widell och Tony Blomdahl nyskrivna verk för YouHero-gitarr.

Guitar Hero har slagit ner som en bomb bland dataspelare och rockwannabies världen över, och snart sagt alla i västvärlden under 25 kan spela det – GuitarHero-kvällarna har slagit ut Karaokekvällarna på förortsbarerna. En YouHero-gitarr är en GuitarHero-gitarr, som med hjälp av ett specialkonstruerat program för PC kan användas som ett fullvärdigt musikinstrument.

Duo EN.D.E. har tillsammans med tonsättarna Palle Dahlstedt och Tony Blomdahl under 2009 arbetat fram instrumentet, och Dahlstedt, som dessutom är datorforskare vid Chalmers, har programmerat patchen som förvandlar GuitarHero-gitarren till ett musikinstrument.

ChildplaY
Med diverse leksaksinstrument och laptops framför den nyformade gruppen ChildplaY en performance med tydlig musikalisk inriktning. Som namnet antyder är ChildplaY en grupp med stark anknytning till föreningen C-Y.
Gruppen vill hitta tillbaka till leken och det spännande i att skapa tillsammans och kommer till stor del att skapa musiken i nuet!

Meverkande:
Duo EN.D.E: Katarina Widell YouHero-gitarr, blockflöjter; Patrik Karlsson YouHero-gitarr, ärkeluta. Tony Blomdahl YouHero-gitarr, teknik. Palle Dahlstedt programmering.
Childplay: Ida Höög, Linda Alexandersson, Daniel Hjorth, Stefan Klaverdal, Peter Bjuhr.
ENM: Per Ivarsson, Lars Ivarsson, Ida Höög, Svante Arvedsson, Eiko Furukawa,

YouHero genomförs av Uruppförandeklubben i samarbete med Geiger, C-Y Contemporary, Norbergsfestivalen och Uruk Ljungskile, inom ramen för RANK-projektet Artists in Motion (AIM#2), och med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Helge Ax:son Johnssons Stiftelse.

20.00, 27/5, 2010
Skånes scen för live- och crossoverkonst
Bragegatan 15, Malmö

Välkommen!