record label and music publishing house
 

New CD:
Apple Blossom | Mats EdénDen konstmusik Mats Edén skriver har en spännvidd som gör den angelägen och speciell då den öppnar sig i många riktningar.

The artmusic Mats Edén writes has a great span that makes it important and special as it opens up in many directions.

Gunder Wåhlberg, Lira 2 2015